چگونه می توان از Binarium پول برداشت کرد 1. پس از ورود موفقیت آمیز به Binarium ، تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد ، روی "سپرده گذاری" کلیک کنید . 2. رفتن به برداشت 3. انت...